Usluge IT operative – pružanje usluga

Usluge IT operative podrazumijevaju:

 • Pouzdan i siguran rad aplikacija i infrastrukture preko koje korisnici pristupaju informatičkim servisima.
 • Operativnu podršku za ERP, specifične poslovne sustave i aplikacije, infrastrukturu, IT sigurnost i Data centre.
 • Pripreme godišnjeg Operativnog financijskog plana, sudjelovanje u procesu izrade financijskog plana te pružanje podrške u procesu alokacije troškova.
 • Sudjelovanja u pripremi standarda Servisa, DRP [Disaster Recovery Plan] te planova kontinuiteta poslovanja.
 • Izrade operativnih izvješća i statistike IT-a.
 • Poboljšanja sigurnosti IT operacija.
 • Osiguranja poštivanja regulative o IT sigurnosti i praćenje IT sigurnosnih performansi na dnevnoj osnovi.
 • Osiguranja primjerene i sigurne tehničke osnove za serverske, mrežne i desktop aktivnosti.
 • Osiguranja odgovarajućeg okruženja za rad aplikacije.
 • Upravljanja infrastrukturom i aktivnostima Data centra.
 • Stalnog praćenja i analize raspoloživosti, pouzdanosti kao i kvalitete tehnologije.
 • Upravljanja životnim ciklusom središnjeg hardvera i softvera.
 • Praćenja korištenja licenci.
 • Sudjelovanja u aktivnostima pripreme licenčne politike.
 • Upravljanja i provedbe aktivnosti razvoja i zanavljanja IT infrastrukture.

Pogon sustava ERP

Pružanje usluga:

 • Upravljanja i pogona sustava ERP i sustava povezanih sa ERP-om na sistemskoj razini (hardware, baze podataka, software), udovoljavajući zahtjevima internih i vanjskih korisnika te osiguranje svakodnevnog poslovanja.
 • Svakodnevnog funkcioniranja postojećeg softvera (poslovne aplikacije, pomagala, sučelja, skripte, itd.) na dogovorenoj razini raspoloživosti.
 • Praćenja performansi sustava, vremena odaziva.
 • Upravljanja aplikacijama (uspostavljanje, konfiguracija, dogradnja inačica, upravljanje zakrpama, testiranje i neprekidna optimizacija) te podrška (incidenti, problemi, konfiguracija, upravljanje promjenama i novim izdanjima).
 • Upravljanja životnim ciklusom sustava ERP iz sistemske perspektive uključujući hardware, baze podataka te aplikacijsku platformu.
 • Upravljanja ovlaštenjima i provjerom autorizacije korisnika.
 • Osiguranja sigurnosti operacija, poštivanje pravilnika koji se odnose na aplikacije i sigurnost podataka.
 • Druge razine podrške za krajnje korisnike.
 • Sudjelovanje i podrška projektima sustava ERP i sustava povezanih s ERP-om.
 • Upravljanje uslugama koje pružaju dobavljači.
 • Priprema operativnih izvješća za upravljanje performansama.

Pogon industrijskih aplikacija

Pružanje usluga:

 • Upravljanja pogonom specifičnih informacijskih sustava uključujući održavanje dnevnih aktivnosti postojećeg softvera (poslovne aplikacije, pomagala, sučelja, skripte, itd.) i bazi podataka na očekivanoj i dogovorenoj razini raspoloživosti.
 • Praćenja performansi sustava i vremena odaziva.
 • Izvršavanja upravljanja aplikacijama (uspostavljanje, konfiguracija, nadogradnja inačica, upravljanje zakrpama, testiranje i neprekidna optimizacija) te podrška (incidenti, problemi, konfiguracija, upravljanje promjenama i novim izdanjima).
 • Upravljanja ovlaštenjima i provjerom autorizacije korisnika.
 • Osiguranja sigurnosti operacija, poštivanje pravilnika koji se odnose na aplikacije i sigurnost podataka.
 • Druge razine podrške za krajnje korisnike.
 • Priprema operativnih izvješća za upravljanje performansama.

Pogon servera i Data Centara

Pružanje usluga:

 • Upravljanja data centrima i njihovom infrastrukturom, te izvođenje svakodnevnih data centar operacija uključujući praćenje infrastrukture data centara, kapaciteta infrastrukture data centra, raspoloživosti te upravljanje promjenama.
 • Upravljanja rasporedom mrežne, serverske i centralne opreme u data centrima.
 • Priprema operativnih izvješća za upravljanje performansama.

Upravljanje mrežnom infrastrukturom

Pružanje usluga telekomunikacijske infrastrukture kroz upravljanje mrežom i komunikacijskim sustavima uključujući:

 • Primjeren i siguran rad LAN, WAN i WLAN uređaja kroz djelovanje Network Operation Center-a.
 • Praćenje i analizu pouzdanosti i kvalitete tehnologije.
 • Nadzor nad uslugama treće strane.
 • Upravljanje operativnim projektima mrežne infrastrukture.
 • Upravljanje i nadzor sigurnosti mrežne infrastrukture: podrška analizi mrežnih slogova te otkrivanje i prevencija upada u mrežu, vatrozid, extranet, DMZ kao i upravljanje identifikacijom i autorizacijama korisnika za sustave udaljenog pristupa.
 • Podršku upravljaju IOS zakrpama te distribucija verzija.
 • Pogon aplikacija za upravljanje mrežom.
 • Nadgledanje performansi mrežne infrastrukture i operativna podrška uz stalnu nadogradnju elemenata.
 • Praćenje vremena odziva mreže i performansi.
 • Podršku kontinuitetu servisa kroz upravljanje promjenama, kapacitetima i dostupnošću.
 • Upravljanje mobilnom telefonijom (uređaji, tarifni modeli, servisi) i fiksnom telefonijom (PBX sklopke, VoIP, uređaji).
 • Upravljanje pasivnom i aktivnom infrastrukturom u prostorima klijenata.
 • Druge razine podrške za krajnje korisnike.
 • Priprema operativnih izvješća za upravljanje performansama.

Pogon infrastrukture i sigurnosti IT-a

Pružanje usluga za IT infrastrukturu:

 • Osiguranje primjerene i sigurne tehničke osnove za servere, sustave za pohranu podataka i SAN operacije te za sve aplikacije koje su standardna infrastrukturna platforma IT-a.
 • Standardizacija (dizajn, razvoj, implementacija) IT infrastrukture sukladno poslovnim strategijama klijenata, IT strategijama i razvojnim planovima.
 • Osiguranje primjerenog i sigurnog rada servera.
 • Stalno praćenje i analiza raspoloživosti i kvalitete tehnologije.
 • Upravljanje i praćenje sigurnosti infrastrukture.
 • Podrška analizi zapisa i zaštita od malware-a.
 • Upravljanje ovlaštenjima i pravima pristupa korisnika.
 • Podrška upravljaju SW zakrpama te distribucija verzija.
 • Nadgledanje performansi infrastrukture i operativna podrška uz stalnu nadogradnju elemenata.
 • Podrška komunikacijskim zahtjevima udaljenih lokacija, kao što su video konferencije i objedinjeno upravljanje porukama (UM).
 • Upravljanje Windows, Unix/AIX, AS400 itd. serverskom i arhitekturom za pohranu podataka.
 • Provođenje sistemske administracije baze podataka (Oracle, SQL).
 • Pogon komunikacijskih i kolaboracijskih aplikacija te sustava nadzora, prilagodba potreba za kapacitetom vezanih uz ujedinjavanje i konsolidaciju navedenih sustava.
 • Upravljanje softverskom arhitekturom infrastrukture, praćenje vremena odaziva i performansi.
 • Podrška koncentraciji i virtualizaciji servera, uz zadržavanje sigurnosti operacija.
 • Podrška kontinuitetu servisa uz upravljanje promjenama, kapacitetima i dostupnošću.
 • Provođenje aktivnosti vezanih uz zanavljanje središnje infrastrukture.
 • Druga razina podrške za krajnje korisnike.
 • Priprema operativnih izvješća za upravljanje performansama.
 • Upravljanje IT sigurnošću na razini klijenta.
 • Razvijanje, održavanje i nadzor provođenja sigurnosne regulative na razini klijenta.
 • Priprema periodičnih izvješća o statusu IT sigurnosti te sigurnosnim incidentima.
 • Ispitivanje i procjena sigurnosnih incidenata vezanih uz IT u suradnji s klijentima; razvijanje mjera potrebnih kako bi se izbjegli slični incidenti.
 • Upravljanje i koordiniranje poslova i projekata za razvoj IT infrastrukture.
 • Upravljanje uslugama koje pružaju dobavljači.