Usluge IT razvoja

Pružamo usluge planiranja, dizajna, razvoja, upravljanja arhitekturom poslovnih procesa i implementacije poslovnih aplikacija u skladu s poslovnom i informatičkom strategijom klijenta.

 

Uz navedeno, možete nam se obratiti i za:

 • Pružanje podrške korisničkim grupama i poslovnim procesima.
 • Korištenje postojećeg informatičkog okruženja, uz daljnju standardizaciju i razvoj.
 • Praćenje tehnoloških trendova i implementacija rezultata za klijente.
 • Planiranje i razvoj IT arhitekture koja omogućava izgradnju integriranih informacijskih servisa koji osiguravaju konzistentnu poslovnu informaciju.
 • Dizajn IT rješenja te podrška pri donošenju odluka vezanih za implementaciju rješenja.
 • Organiziranje vlastitih razvojnih zadataka u skladu s dva osnovna procesa – projekti i promjene.
 • Osiguravanje troškovno učinkovitog portfelja aplikacija kroz održavanje standarda aplikacija.
 • Korištenje razvojnih resursa (radnika) u izravnom razvoju i/ili u upravljanju vanjskim stručnim znanjem u svrhu postizanja ciljeva.
 • Koordiniranje svih IT projekata.
 • Kreiranje i održavanje koherentne razvojne metodologije.
 • Pružanje usluga upravljanja projektom i metodologije za klijente.
 • Sudjelovanje u procesu specifikacije i održavanja autorizacija na sustavima ERP temeljem zahtjeva korisnika te u procesu održavanja matičnih podataka sustava ERP.

 

Razvoj sustava SAP

Pružanje stručnih SAP usluga za klijente:

 • Razvoj sustava SAP sukladno poslovnim potrebama klijenata.
 • Osiguranje usklađenog portfelja sustava SAP.
 • Definiranje i praćenje životnog ciklusa sustava SAP.
 • Planiranje, dizajn i implementacija promjena u sustavu na osnovu zahtjeva poslovanja/klijenata.
 • Optimiziranje troškova usluga kroz standardizaciju sustava SAP.
 • Osiguranje najbolje prakse, vještina i stručnog znanja kod implementacije sustava SAP.
 • Iniciranje poboljšanja koja pridonose učinkovitosti i razvoju poslovanja.
 • Izvršenje projekata i zahtjeva za promjenama u skladu s rokovima i budžetom i za isporuke vanjskih partnera na traženoj razini.
 • Osiguranje usluga upravljanja projektom i metodologiju.
 • Praćenje tehnoloških trendova i planiranje implementacije u skladu sa zahtjevima i prioritetima poslovanja/klijenata.

Razvoj industrijskih aplikacija

Pružanje usluga za planiranje, dizajn, razvoj i implementacije IT aplikacija za podršku djelatnostima klijenata koje nisu obuhvaćene ERP sustavima:

 • Koordiniranje i implementiranje integracije poslovnih i procesnih informacijskih sustava.
 • Predlaganje i implementiranje rješenja za učinkovitije korištenje postojećeg informatičkog okruženja, uz daljnju standardizaciju i razvoj.
 • Praćenje tehnoloških trendova i planiranje implementacije u skladu sa zahtjevima i prioritetima poslovanja/klijenata.
 • Planiranje i razvijanje rješenja za specifične korisničke zahtjeve u sklopu IT arhitekture koja osigurava konzistentnost, integraciju i standardizaciju informacijskih sustava klijenata.
 • Izvršenje projekata i zahtjeva za promjenama u skladu s rokovima i budžetom i za isporuke vanjskih partnera na traženoj razini.

Razvoj sustava Navision i uredskih aplikacija

Planiranje, dizajn i implementiranje sustava Navision i uredskih aplikacija za podršku poslovnih procesa klijenata:

 • Planiranje, dizajn i implementiranje promjena u sustavu NAV ERP.
 • Planiranje, dizajn i implementiranje aplikacija i standarda zajedničkog IT uredskog okruženja (ZUO).
 • Planiranje, dizajn i implementiranje učinkovite osnovne tehnologije za dokumentiranje i upravljanje sadržajem, ekspertne sustave, sustave za izvješćivanje, sustave eBusiness, upotrebu usluga vanjskih aplikacija te integracija u šire IT okruženje.
 • Pružanje profesionalnih IT usluga za razvoj i integraciju aplikacija, razvoj korisničke suradnje, razvoj aplikacija radnog tijeka, razvoj Intranet portala i sustava za upravljanje znanjem.
 • Praćenje tehnoloških trendova i planiranje implementacije u skladu sa zahtjevima i prioritetima poslovanja/klijenata.
 • Izvršenje projekata i zahtjeva za promjenama u skladu s rokovima i budžetom i za isporuke vanjskih partnera na traženoj razini.

Upravljanje arhitekturom poslovnih procesa

Pružanje usluga upravljanja arhitekturom poslovnih procesa podržanih sustavima ERP.

 • Provođenje strategije ERP sustava klijenta i sudjelovanje u oblikovanju procesa ERP, u skladu s poslovnom strategijom i ciljevima te potrebama izvješćivanja i integracije klijenta.
 • Potpora kontinuiranoj harmonizaciji procesa ERP i sustava s poslovnim aktivnostima kroz:
  • Savjetovanje menadžera, identifikaciju i predlaganje mogućih poboljšanja procesa podržanih sustavima ERP te pomoć u specifikaciji projekata i zahtjeva za promjenama.
  • Predlaganje i sudjelovanje u projektima vezanih uz razvoj procesa ERP i sustava klijenta te vođenje projekata.
  • Sudjelovanje u radu Vijeća za upravljanje promjenama informatičkih sustava.
 • Osiguranje integriteta i funkcije procesa i sustava ERP, provedbom i koordinacijom podrške u poslovanju, uz suradnju s Informatičkim servisima Ine i ostalim organizacijskim jedinicama Plavog tima:
  • Održavanje popisa procesa podržanih sustavima ERP i pripadajuće dokumentacije.
  • Potpora vlasnicima procesa u osiguranju usklađenosti procesa svakog pojedinog procesnog područja.
  • Osiguranje integriteta procesa među procesnim područjima na razini svakog sustava ERP.
 • Praćenje razvoja sustava ERP, razmatranje njihove relevantnosti, te definiranje najboljih unificiranih ERP rješenja za klijenta.
 • Sudjelovanje u procesu održavanja autorizacija na sustavima ERP temeljem zahtjeva korisnika.
 • Sudjelovanje u procesu održavanja matičnih podataka ERP sustava klijenta.