Usluge upravljanja projektima

Pružamo usluge:

  • Srednjoročno/dugoročno planiranje i stalna koordinacija izravnih i posrednih IT/telekomunikacijskih servisa; upravljanje aktivnostima vezanima uz financije, plan, kontroling, upravljački sustav.
  • Razvoja IT strategije.
  • Upravljanje zahtjevima klijenata za novim servisima ili promjenom postojećih kao i osiguranje neophodnih vanjskih i unutarnjih resursa potrebnih za ispunjenje usluge kako bi se mogle ispuniti ugovorene i planirane obveze.