Novosti

natrag

Davor Jurišić

Nakon diplome na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, 2011. godine, zaposlio sam se u INA Grupi, u Sektoru informatičkih servisa. Dolaskom u poslovnu jedinicu razvoja industrijskih aplikacija, čiji sam i danas član, najviše sam se bavio razvojem informatičkih usluga za glavne poslovne aktivnosti INA Grupe, i to u djelatnosti Rafinerija i marketinga. Počevši kao programer, samostalno sam razvio nekoliko aplikacija za manji broj korisnika u logistici, nakon čega sam se nastavio baviti pretežito maloprodajom, kroz implementaciju raznih poslovnih rješenja vezanih uz SAP i povezane informatičke sustave. U tom sam periodu prvi put zauzeo funkciju voditelja projekata, koja i danas obuhvaća većinu mog radnog vremena. Krajem 2015. godine, Sektor informatičkih servisa se izdvaja u zasebnu tvrtku unutar INA Grupe – Plavi Tim, što ne mijenja moju funkciju, ali me projekt implementacije elektroničkih računa, u to vrijeme, odvodi u područje računovodstva i poreza. Trenutačno vodim projekte razvoja informatičkih sustava za područje računovodstva, koji uvelike doprinose automatizaciji poslovnih procesa te digitalizaciji radne okoline.