Kontakt

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja.

d.o.o. za informatičke usluge

 • Sjedište:

  Ulica grada Vukovara 18
  10 000 Zagreb

 • Telefon:

  +385 (1) 459 2328

 • Fax:

  +385 (1) 459 2069

 • Mail:

  plavitim@plavitim.hr