Projekti

natrag

Projekt RPA

Robotic Process Automation (RPA) ili Robotska procesna automatizacija vrsta je automatizacije procesa putem softverskih robota ili “digitalnih radnika”. Repetitivni, ručni zadaci monotoni su za ljude i nezgrapni za kompanije. RPA pruža temelje za preusmjeravanje ljudi s obavljanja transakcijskih zadataka i omogućuje da se zaposlenici bave poslovima koji imaju dodanu vrijednost. Zaposlenicima pruža veće zadovoljstvo na poslu, a kompanijama omogućuju cjenovnu efikasnost i kreiranje kompetitivnog poslovanja. RPA ne treba smatrati samo čistim smanjenjem troškova, već mogućnošću ulaganja ušteđenog vremena u ispunjavajući poslove i fleksibilnije radne aranžmane, poboljšavajući zadovoljstvo zaposlenika.

RPA u INA Grupi ima 5 godina iskustva u razvoju softverskih robota, te više od 100 robotiziranih procesa. Koristi se UiPatha kao vodeća platforme za robotizaciju procesa uz suradnju s multidisciplinarni timom koji sudjeluje u razvoju robotskih procesa.