Projekti

natrag

Chatbot

CHATBOT je novi servis u INA Grupi dostupan 24 sata svih sedam dana u tjednu. to je računalni program koji simulira ljudske razgovore. Chatbot aplikacije su aplikacije koje se smatraju jednim vidom umjetne inteligencije. U osnovi, Chatbot omogućuje oblik interakcije između čovjeka i stroja, a interakcija se odvija putem pisanih poruka. U INA Grupi trenutno su u funkciji dva chatbota: TRSko koji daje odgovore na pitanja iz domena računovodstva i administrativnih poslova, te I.V.A. koja je specijaliziranja za pitanja Helpdeska i Service Deska. Njihove najveće prednosti su dostupnost 24/7, brži pronalazak informacija i jednostavna navigacija, rješavanje većeg broja upita u isto vrijeme, vrlo široka primjena i veliki potencijal.