Projekti

natrag

Projekt digitalni potpis

Ispisivanje, umnožavanje originala, parafiranje i potpisivanje dokumenata najčešće su popraćeni stvaranjem dodatnih troškova, trošenjem dragocjenog vremena i rezultiranjem u stvaranju pravno obvezujućih dokumenata.

Kada se govori o digitalnom potpisu, tada se radi o jednom od aspekata digitalizacije poslovanja, a postavljeni je cilj svakako smanjenje troškova, ubrzanje protoka dokumentacije te konačno stvaranje pravno obvezujućih dokumenata.

Sama implementacija digitalnog potpisa u INA Grupi započela je 2019. godine uspješnim uspostavljanjem platforme za prve korisnike u INA d.d. koji su pokrivali procese komercijale i nabave. Danas gotovo sve članice INA Grupe razmjenjuju digitalno potpisanu dokumentaciju kako među sobom tako i s vanjskim partnerima. Kada gledamo usporedbu obrade dokumentacije na klasičan u odnosu na digitalan način jasno je vidljiva ušteda vremena i novca čime je projekt ispunio sve tražene ciljeve.

Potpisna platforma u brojkama:

  • 10 članica INA Grupe u potpunosti pokrivene s digitalnim potpisnim rješenjem.
  • 200+ vanjskih partnera (kupaca i dobavljača) koji su razmijenili dokumentaciju s članicama INA Grupe i postali aktivni korisnici platforme.
  • 340 benzinskih postaja koje digitalno obrađuju i potpisuju evidencije radnih vremena kroz platformu.
  • 800+ internih korisnika INA Grupe uz konstantni rast.
  • 1000+ dokumenata digitalno parafiranih ili potpisanih kroz sustav.