Operativna podrška IT sustavima

Usluge IT operative predstavljaju ključnu podršku za sve aspekte informatičkog poslovanja u organizaciji. Ovo područje obuhvaća niz vitalnih funkcija i aktivnosti koje su od suštinskog značaja za efikasno funkcioniranje IT infrastrukture i pružanje usluga korisnicima.

Usluge IT operative podrazumijevaju pouzdan i siguran rad aplikacija i infrastrukture preko koje korisnici pristupaju informatičkim servisima. Zatim, tim za IT operativu pruža operativnu podršku za ERP sustave, specifične poslovne sustave i aplikacije, infrastrukturu, IT sigurnost i Data centre. IT operativa sudjeluje u pripremi godišnjeg operativnog financijskog plana, u procesu izrade financijskog plana te pružanju podrške u procesu alokacije troškova. Igraju ključnu ulogu u osiguravanju sigurnosti IT operacija, poštivanju regulativa o IT sigurnosti i praćenju sigurnosnih performansi na dnevnoj osnovi. Osigurava primjerene i sigurne tehničke osnove za serverske, mrežne i desktop aktivnosti te vodi brigu o sigurnom okruženju za rad aplikacija. Upravljanja infrastrukturom i aktivnostima Data centra još je jedna djelatnost IT operative. Kontinuirano prati i analizira raspoloživost, pouzdanost i kvalitetu tehnologije kako bi se osigurala visoka razina usluga. Isto tako, upravlja životnim ciklusom središnjeg hardvera i softvera, kao i o praćenju korištenja licenci.

Konačno, IT operativa igra ključnu ulogu u upravljanju i provedbi aktivnosti razvoja i obnove IT infrastrukture kako bi organizacija ostala konkurentska i prilagodila se promjenama u tehnološkom okruženju.

Pogon sustava ERP

U okviru naših usluga, posvećeni smo pružanju sveobuhvatne podrške za upravljanje i pogon sustava ERP te povezanih sustava na razini hardware-a, baza podataka i software-a. Cilj nam je osigurati dosljednu i pouzdanu funkcionalnost tih sustava kako bi svakodnevno poslovanje klijenata proteklo bez problema.

Osim toga, kontinuirano se brinemo o održavanju postojećeg softvera, uključujući poslovne aplikacije, sučelja, skripte i druge komponente, kako bi se osigurala dogovorena razina dostupnosti i funkcionalnosti. Prateći performanse sustava i vrijeme odaziva, identificiramo potencijalne izazove i provodimo potrebne optimizacije kako bismo osigurali optimalno iskustvo korisnika.

Također, naša uloga uključuje upravljanje aplikacijama, što obuhvaća postavljanje, konfiguraciju, nadogradnju verzija, upravljanje zakrpama, testiranje i neprekidnu optimizaciju, sve kako bismo održali stabilnost i funkcionalnost sustava. U pogledu životnog ciklusa sustava ERP, brinemo se o aspektima kao što su hardware, baze podataka i aplikacijska platforma kako bismo osigurali njihovu dugotrajnost i usklađenost s poslovnim potrebama.

Uz to, aktivno upravljamo ovlaštenjima i autorizacijama korisnika radi zaštite sigurnosti operacija i poštivanja pravilnika koji se odnose na aplikacije i sigurnost podataka. Naša usluga također uključuje podršku krajnjim korisnicima, sudjelovanje i podršku projektima vezanim uz sustave ERP i povezane sustave, te upravljanje uslugama koje pružaju dobavljači, kako bismo osigurali dosljednu kvalitetu usluga.

Kao dodatnu vrijednost, pripremamo operativna izvješća koja služe za učinkovito upravljanje performansama sustava i donošenje informiranih odluka.

Pogon industrijskih aplikacija

U okviru upravljanja aplikacijama, brinemo se o održavanju postojećih softverskih rješenja, kao što su poslovne aplikacije, alati, sučelja i skripte, zajedno s bazama podataka. Naš cilj je osigurati da ova rješenja uvijek budu dostupna i funkcionalna prema dogovorenoj razini usluge.

Pratimo performanse sustava i vrijeme odaziva kako bismo identificirali i rješavali probleme te osigurali da aplikacije rade sa željenim performansama. Naš se tim također brine o upravljanju aplikacijama. To uključuje postavljanje, konfiguriranje, nadogradnju verzija aplikacija, primjenu zakrpi, testiranje i neprestanu optimizaciju. Osim toga, pružamo podršku u slučaju incidenata, rješavanju problema, konfiguraciji, upravljanju promjenama i implementaciji novih izdanja aplikacija. Osiguravamo da samo ovlašteni korisnici imaju pristup aplikacijama, provjeravamo i upravljamo njihovim ovlastima kako bi se osigurala sigurnost operacija i usklađenost sa svim relevantnim pravilnicima i standardima zaštite podataka.

Osim toga, naš tim pruža različite razine podrške krajnjim korisnicima i priprema operativna izvješća koja pomažu u upravljanju performansama sustava.

Pogon servera i Data Centara

Upravljanje serverima i data centrima zahtijeva stručnost i pažnju prema ključnim aspektima infrastrukture. Naša ponuda usluga obuhvaća:

U okviru upravljanja Data Centrima, brinemo se o učinkovitom vođenju data centara i njihove infrastrukture. Ovo uključuje obavljanje svakodnevnih data centar operacija, kao što su praćenje stanja infrastrukture, kapaciteta, raspoloživosti i upravljanje promjenama.

Također, pružamo usluge upravljanja rasporedom, osiguravajući precizno pozicioniranje mrežne, serverske i centralne opreme unutar data centara. Naša svrha je osigurati optimalnu izvedbu i dostupnost. Nadalje, pripremamo operativna izvješća o performansama koja vam pružaju uvid u stanje vaših sustava i infrastrukture. Ova izvješća pomažu vam u donošenju informiranih odluka za učinkovito upravljanje.

Naša stručna podrška osigurava stabilnost, sigurnost i optimalno funkcioniranje vaših servera i data centara, pružajući vam potpunu sigurnost u vezi s vašom IT infrastrukturom.

Upravljanje mrežnom infrastrukturom

Upravljanje mrežnom infrastrukturom obuhvaća širok spektar telekomunikacijskih usluga koje su ključne za siguran, stabilan i učinkovit rad poslovnih mreža i komunikacijskih sustava. Naša stručnost u ovom području omogućuje vam potpuno povjerenje u upravljanje mrežnom infrastrukturom.

Osiguravamo prikladan i siguran rad LAN-a, WAN-a i WLAN uređaja putem djelovanja našeg Network Operation Center-a (NOC), koji pruža neprestan nadzor i brigu o tim ključnim komponentama mreže. Pratimo i analiziramo pouzdanost i kvalitetu tehnologije kako bismo osigurali optimalne performanse, a također nadziremo i usluge trećih strana.

Naša ekipa upravlja operativnim projektima mrežne infrastrukture, osiguravajući da se promjene i nadogradnje provode učinkovito i bez problema. Također, brinemo se o sigurnosti mrežne infrastrukture, uključujući analizu mrežnih slogova, otkrivanje i prevenciju upada u mrežu, upravljanje vatrozidima, extranetom, DMZ-om te identifikacijom i autorizacijom korisnika za sustave udaljenog pristupa.

Pružamo podršku upravljanjem iOS zakrpama i distribucijom verzija, te upravljamo aplikacijama za upravljanje mrežom. Neprestano nadgledamo performanse mrežne infrastrukture i pružamo operativnu podršku uz stalnu nadogradnju elemenata kako bi se osigurala najbolja moguća izvedba. Praćenje vremena odziva mreže i performansi ključno je za održavanje optimalnog rada.

Osim toga, podržavamo kontinuitet usluga kroz upravljanje promjenama, kapacitetima i dostupnošću. Naša usluga također obuhvaća upravljanje mobilnom telefonijom (uključujući uređaje, tarifne modele i servise) te fiksnom telefonijom (PBX sklopke, VoIP, uređaji), kao i upravljanje pasivnom i aktivnom infrastrukturom u prostorima klijenata.

Naša stručna podrška pruža i različite razine podrške za krajnje korisnike i priprema operativna izvješća koja pomažu u upravljanju performansama cijele mrežne infrastrukture.

Pogon infrastrukture i sigurnosti IT-a

Naša usluga upravljanja infrastrukturom i sigurnošću IT-a pruža potpunu podršku vašem IT okruženju. Osiguravamo stabilno i sigurno funkcioniranje servera, sustava za pohranu podataka i SAN operacija, te svih ključnih aplikacija koje čine temelj vaše IT infrastrukture.

Radimo na standardizaciji IT infrastrukture kako bi odgovarala vašim poslovnim strategijama i razvojnim planovima. Osim toga, osiguravamo nesmetan rad servera i stalno pratimo raspoloživost i kvalitetu tehnologije. Sigurnost vaše infrastrukture je naš prioritet, što uključuje analizu sigurnosnih zapisa i zaštitu od potencijalnih prijetnji poput malwarea.

Brinemo se o upravljanju ovlaštenjima i pravima pristupa korisnika kako bi vaša infrastruktura ostala sigurna i pouzdana. Podržavamo vas u upravljanju softverskim zakrpama i distribuciji verzija, te neprestano nadgledamo performanse infrastrukture i pružamo operativnu podršku uz stalnu nadogradnju elemenata. Također, zadovoljavamo komunikacijske potrebe udaljenih lokacija, kao što su video konferencije i upravljanje porukama.

Naša stručna podrška obuhvaća upravljanje različitim platformama, uključujući Windows, Unix/AIX, AS400 i arhitekturu za pohranu podataka. Također, pružamo usluge sistemske administracije baze podataka kao što su Oracle i SQL.

Upravljamo komunikacijskim i kolaboracijskim aplikacijama, te sustavima nadzora, prilagođavajući kapacitete prema potrebama i konsolidirajući sustave kad je to potrebno. Pružamo podršku kontinuitetu usluga putem upravljanja promjenama, kapacitetima i dostupnošću. Također, sudjelujemo u obnovi centralne infrastrukture kad je to potrebno. Nudimo i razinu podrške za krajnje korisnike te pripremamo operativna izvješća koja pomažu u praćenju i upravljanju performansama čitave infrastrukture.

Naša usluga također uključuje upravljanje IT sigurnošću na razini klijenta, uključujući razvoj, održavanje i nadzor provedbe sigurnosnih regulativa. Također, pružamo izvješća o statusu IT sigurnosti te sudjelujemo u rješavanju sigurnosnih incidenata i razvoju mjera za sprječavanje budućih incidenata.

Uz sve to, koordiniramo i upravljamo projektima i poslovima vezanim uz razvoj IT infrastrukture, te surađujemo s dobavljačima kako bismo osigurali pružanje usluga prema najvišim standardima.